Texniki məlumat

BENDI daxili yanma mühərriki Vanaları istehsal edir. Daxili yanma mühərriklərində, əsasən, giriş valfi və egzoz klapanı kimi fərqlənən iki fərqli tip klapan mövcuddur. Suqəbuledici mühərrik klapanları adlanan klapanlar yanacağın və hava qarışığının silindrə daxil olmasına imkan verir və egzoz klapanı silindrdən boşalmağa imkan verir. Bu proses davamlı olaraq mühərrikdə baş verir.

fg